Hanked

05/03/20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023".

Hanke nimetus ja viitenumber: Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021–2023 (225248)
 
Lühikirjeldus: Jõgeva Vallavalitsuse tarbimiskohtadele elektrienergia ostmine ajavahemikus 01.01.2021-31.12.2023
 

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.08.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2133212/general-info