Hanked

05/03/20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine".

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (225159).
 
Lühikirjeldus: Hanke objektiks on Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava projekti „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" ehitustööde teostamine. Projekti raames teostatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd Jõgeva valla järgmistes asumites:
Jõgeva linn, Jõgeva, Laiuse ja Kuremaa alevikes ning ühe tänava ulatuses Kaareperes ja Palamusel. Projekti käigus rekonstrueeritakse ligi 738 tänavavalgustuse punkti (s.h. neist ligi 357 valgustuspunkti osas on tegemist olemasoleva masti otsa uue valgusti paigaldamisega), rakendades tänapäevaseid LED tehnoloogial baseeruvaid tänavavalgustuslampe.
 
Projekti number või viide: Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine".
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.08.2020 11:00.
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: