Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange “Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus". 

Hooldatavate alade nimikiri ja tööde loetelu on kirjeldatud hankedokumentides.

Tööde tegemiseks peab ettevõtte kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Vastutav spetsialist lillepeenarde ja istutusalade hooldamisel peab omama aedniku või maastikuehitaja kutsetunnistust.

Istutusalade hooldamine kestab aprillist kuni oktoobrini.

Hooldustööde käigus tekkiv praht viia Jõgeva jäätmejaama.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 13. aprill 2021. a kell 14.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 525 2045 või saata aadressil: liisa.lumi@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Viruvere tee rekonstrueerimine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Viruvere tee rekonstrueerimine".

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas Viruvere tee (tee nr 2480031) rekonstrueerimine (km 0,00-0,629) vastavalt Palmpro OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Jõgeva vald, 2480031 Viruvere tee km 0,00-0,629". Töö nr 262.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 5.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 5.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3108013/general-info


Riigihange „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine" .

Hanke viitenumber: 235302

Lühikirjeldus: Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine lõigus Ristiku tänavast kuni Riigimaantee nr 39 ristmikuni (km 0,460 – 1,909) vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Suure tänava rekonstrueerimise projekt". Töö nr: T2024.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 4.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3106194/general-info


Hange "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääve hanke "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Käesoleva hanke objektiks on Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd (eelprojekti koostamine), aadressil Aruküla, Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa, katastritunnus 57801:001:0156, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja hankedokumentides toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „projekteerimine".

Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 1 (ühe) riigihanke esemele sarnase esemega (taristu projekteerimine) lepingu. Pakkuja esitab nimekirja (lisa 5) hankija kindlaksmääratud tunnustele vastava(te) teenuste lepingu(te)st, mis on täidetud hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul, koos teabega lepingu kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hankes oleva objektiga on võimalik pakkujal kohapeal tutvuda. Hankija kontaktisikuks on Jõgeva Vallavalitsuse turismiarendusnõunik Reelika Kivimurd tel. 5367 7711, e-post. reelika.kivimurd@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 26. aprill 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Jõgeva linna Aia tänava asfaltkatte taastusremont"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna Aia tänava asfaltkatte taastusremont".

Hanke viitenumber: 235264

Lühikirjeldus: Aia tänav nr 2490001 km 0,610-1,920 Jõgeva linnas asfaltkatte taastusremont vastavalt hankedokumentidele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 3.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee.

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3103092/general-info

 
 

Hange "Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine III etapp"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine III etapp".

Pakkuja peab oma pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahtu tuleb arvestada ka need tööd, teenused, tegevused ja toimingud, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 9. aprill 2021 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine III etapp".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm IV), et hankija saaks pakkumust hinnata.

Hanke eest vastutav isik: Janis Käär, tel 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee      

Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Jõgeva jäätmejaama inventari soetamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva jäätmejaama inventari soetamine".

Hanke viitenumber: 234166

Lühikirjeldus: Jõgeva jäätmejaama autokaalusüsteemi soetamine riigihanke alusdokumentides esitatud koguses ja tingimustel, samuti seotud tööd ja toimingud, sh kauba tarne, transportimine, paigaldamine, vastuvõtja soojaku ümberpaigutamine, süsteemi kasutusvalmidusse viimine ning kasutuskoolituse läbiviimine.

Põhiline teostamise koht: Jõgeva jäätmejaam Toominga 32, Jõgeva linn, Jõgeva vald

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On

Projekti number või viide: Kliima.6.01.20-0024

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 20.04.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 20.04.2021 12:00

Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel (palume tutvumisaeg eraldi kokku leppida) Taimi Eesmäe, Jõgeva valla keskkonnaspetsialist, tel 5336 6520, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3013833/general-info

 
 

Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.