Hanketeadete arhiiv

« Back

Hange on tühistatud "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus“ rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamine".

Esitatav pakkumus tuleb esitada Pakkuja ametlikul blanketil ja ta peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • hankemenetluse nimetus;
  • andmed Pakkuja kohta;
  • pakkumuse maksumus (ilma käibemaksuta, käibemaks, koos käibemaksuga).
  • kinnitus, et Pakkujal ei esine RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 ja RHS § 95 lg 4 p-des 1-12 kirjeldatud kõrvaldamise aluseid;
  • pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada (hange on hankija poolt tühistatud) .

Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Objektiga  tutvumise aeg 19. august 2020 kell 11.30, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn.

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisas olevates hankedokumentides.