Hanketeadete arhiiv

« Back

Jõgeva valla mängu- ja liikumisalade kaasajastamine III etapp – Siimusti mänguväljakute kaasajastamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva valla mängu- ja liikumisalade kaasajastamine III etapp – Siimusti mänguväljakute kaasajastamine".

Hankija eesmärk on jätkata Jõgeva valla mängu- ja liikumisalade kaasajastamisega. III etapis kaasajastatakse Siimusti alevikus asuvad mänguväljakud.

Siimustis on kaks mänguväljakut – Sauna tn 3 ja Tamme tänav 2a. Sauna tänava mänguväljak on mõeldud väikelastele, Tamme tänava mänguväljak vanemale vanuserühmale.

Hanke kontaktisik Jõgeva Vallavalitsuses on hankespetsialist Janis Käär, tel 530 62020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Tehnilistes küsimustes Jõgeva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim, tel 5450 1711, e-post triin.parsim@jogeva.ee

Objekti tutvustamine ja töömahtude täpsustamine toimub 17.07.2020 kell 11:00 Siimustis (algus Sauna tn mänguväljaku juures).

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 28.07.2020 kell 10:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla mängu- ja liikumisalade kaasajastamine III etapp – Siimusti mänguväljakute kaasajastamine".

Täpsem informatsioon hanke kohta on manuses olevates hankedokumentides.