Kaasav eelarve 2020

21/04/20

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine on lõppenud.  

Sel aastal esitati kaasava eelarveosa kasutamiseks 7 ettepanekut:

1. Kaarepere spordi- ja huvimaja arendamine
2. Kõssi tee ehitamine
3. Lilleaasa aida rekonstrueerimine laululavaks
4. Loome tervislikuma elukeskonna, võtame Jõgeva varestelt tagasi!
5. Murutraktori soetamine
6. Vaatetorni projekteerimine ja ehitus
7. Välijõusaali rajamine Torma Spordihoone juurde

Joonis: Ettepanekute valdkondlik jaotus.

Esitatud ettepanekute sisuga saab tutuvda siin.

Nüüd alustab tööd vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes selgitab välja, kas esitatud ettepanekud:

  • on seotud Jõgeva vallaga
  • pakuvad avalikku hüve
  • on avalikult kasutatavad
  • on elluviidavad 2020. aastal ning neist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele
  • ei ületa kaasavale eelarvele ettenähtud rahastussummat -  ühe ettepaneku maksimaalne rahastussumma on 15 tuhat eurot.

Seega ei pruugi kõik esitatud ettepanekud paraku hääletusele jõuda. 

Komisjon võib ettepaneku esitaja nõusolekul ettepanekuid täiendada.  Hääletamisele jõuavad vaid hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekud.

Anname teada, kui hääletus algab.

Ettepanekud viiakse ellu vastavalt rahvahääletuse paremusjärjestusele. Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et ettepaneku tulemusena valmiv objekt ei asu hääletuse võitnud objektiga samas asustusüksuses.

Lisainfo: Triin Pärsim, kaasaveelarve@jogeva.ee, tel 776 6536