Kaasav eelarve 2020

15/01/21

 

Jõgeva valla kaasava eelarve kasutamiseks 2020. aastal esitatud ettepanekutest hindas vallavalitsuse moodustatud komisjon sobivaks kolm. Kaasava eelarve korra kohaselt kinnitab vallavalitsus korraldusega hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekud, mis pannakse seejärel rahvahääletusele. Ellu viiakse vastavalt hääletuse paremusjärjestusele enim hääli saanud  ettepanekud, mis mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa piiridesse.

Sobivaks tunnistatud ettepanekute eeldatav kogumaksumus oli 31 866 eurot ning nad asusid kõik erinevates asustusüksustes. Kaasava eelarve osa suurus vallaeelarves on 30 000 eurot. Kuna kõikide ettepanekute täpne maksumus selgub nende elluviimise käigus, pidas vallavalitsus võimalikuks need mahutada kaasava eelarve summa piiridesse ja lubas vajadusel leida võimaluse täiendavaks rahastamiseks vallaeelarvest. Lisaks andis allpool olevas tabelis ettepaneku nr 2 esitaja nõusoleku vajadusel vähendada tema ettepaneku maksumust.

Vallavalitsus leidis, et 2020. aasta kaasava eelarve osa kasutamiseks ei ole mõistlik ja otstarbekas korraldada rahvahääletus, vaid on võimalik kõik sobivaks  tunnistatud  ettepanekud viia ellu.

 

2020. aastal viidi ellu järgmised ettepanekud:

  1. Kaarepere spordi- ja huvimaja arendamine (1893 eurot)
  2. Loome tervislikuma elukeskkonna, võtame Jõgeva varestelt tagasi! (15000 eurot)
  3. Välijõusaali rajamine Torma Spordihoone juurde (14973 eurot)

 

Ettepanekud, mis pääsesid hääletusele 2020

Ettepanekud, mis ei pääsenud hääletusele 2020

 

Lisainfo: Triin Pärsim, kaasaveelarve@jogeva.ee, tel 776 6536