Jõgeva vallavalitsus võõrandab 27. oktoobri tähtajaga avalikul kirjalikul enampakkumisel...
Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva Liipri...

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Vägeval asuva Liipri kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva Liipri...

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad...

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad korteriomandid

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad...

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise maa rendile andmiseks viieks...

Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise maa rendile andmiseks

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise maa rendile andmiseks viieks...

Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Suur tn 6 (registriosa number 2586835, katastritunnus 24701:001:0277, pindala 2 493 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 50 000 eurot. Täiendav informatsioon: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel, tel. 514 1897 urmas.astel@jogeva.ee. Kinnistuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

4. Korteriomand aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Tõikvere keskus 8-7 (registriosa number 2756835, katastritunnus 81002:001:0113, pindala 66,70 m2) alghinnaga 1400,70 eurot. Täiendav informatsioon: Torma teenuskeskuse juht Teet Lääne, tel. 5304 3403; teet.laane@jogeva.ee.