Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 31. oktoobril 2019  Jõgeva vallale kuuluva kinnistu kasutusse andmiseks.

1. Kinnisasi Jõgeva vallas Kuremaa alevikus Järvepargi  (registriosa nr 2451135) Järvepargi katastriüksusel (katastritunnus 24805:001:0176) 2,34 ha ja 0,47 ha põllumajandusliku maa (kokku 2,81 ha) rendile andmiseks viieks aastaks.

2. Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 31. oktoobril 2019 kella 9.00-ks kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Järvepargi kinnisasja rendile andmine", Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

3. Pakkumiste avamine toimub 31. oktoobril 2019 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

4. Pakkumise alghind on 200 eurot aastas.

5. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.

6. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

6.1. pakkuja nimi ja kontaktandmed;

6.2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

6.3. pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.

Täiendav informatsioon  maakorraldaja Jakob Kuld 5345 6062, 776 6579, jakob.kuld@jogeva.ee.

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 31. oktoobril 2019  Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud järgmistel tingimustel:

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobril 2019 kell 9.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. Ümbrikus võib olla üks pakkumine.

1. Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 4 (registriosa number 2936035, katastritunnus 24701:001:0319, pindala 1 236 m2), alghind 60 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha 3 000 eurot. Täiendav informatsioon  Anne Sommer 5333 7116, 776 6544, anne.sommer@jogeva.ee.

2. Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2), alghind 10 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon  Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578,  toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2), alghind 5 000 eurot, osavõtutasu 100 eurot, tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon  Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

Pakkumiste avamine toimub 31. oktoobril kell 09.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole EE412200001120155067 hiljemalt 30. oktoobriks 2019. Osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise võitja tagatisraha jääb ostuhinna katteks. Teistele tagastatakse see 14 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. 

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasu, riigilõiv). Enampakkumise võitja tagatisraha jääb ostuhinna katteks. Teistele tagastatakse see 14 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 23. oktoobril 2019  Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud järgmistel tingimustel:

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 23. oktoobril 2019 kell 9.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. Ümbrikus võib olla üks pakkumine.

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Katlamaja tn 1 (registriosa number 2905035, katastritunnus 81003:002:0068, pindala 6 586 m2, tootmismaa) alghinnaga 5 000 eurot, osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee.

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sadala alevik, Sillasoo tn 8 (registriosa number 2922035, katastritunnus 81001:003:0218, pindala 910 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 1 000 eurot, osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee.

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Lao (registriosa number 2367235, katastritunnus 57802:003:0122, pindala 7 506 m2, tootmismaa) alghinnaga 2 000 eurot, osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee.

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Veski (registriosa number 2370335, katastritunnus 57802:003:0123, pindala 7 633 m2, tootmismaa) alghinnaga 1 000 eurot, osavõturaha ja tagatisraha ei määrata. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee.

Pakkumiste avamine toimub 23. oktoobril kell 09.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasu, riigilõiv). Enampakkumise võitja tagatisraha jääb ostuhinna katteks. Teistele tagastatakse see 14 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 23. oktoobril 2019  Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud järgmistel tingimustel:

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tänav 3 (registriosa number 5066850, katastritunnus 81001:001:0450, pindala 1 327 m2 , elamumaa) alghinnaga 3 000 eurot, tagatisraha 300 eurot;

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2 , ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 15 000 eurot, tagatisraha 1 500 eurot;

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2 , tootmismaa) alghinnaga 3 000 eurot, tagatisraha 300 eurot;

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2 , tootmismaa) alghinnaga 2 000 eurot, tagatisraha 200 eurot;

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2 , elamumaa) alghinnaga 4 000 eurot, tagatisraha 400 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 23. oktoobril 2019 kell 9:00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. Ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 23. oktoobril kell 09.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasu, riigilõiv). Enampakkumise võitja tagatisraha jääb ostuhinna katteks. Teistele tagastatakse see 14 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

Täiendav informatsioon Teet Lääne (5304 3403, teet.laane@jogeva.ee).

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 09. oktoobril 2019  Jõgeva vallale kuuluvad korteriomandid järgmistel tingimustel:

1. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Jõgeva alevik Ööbiku tänav 2 korter 11 (registriosa number 2369335, katastritunnus 24802:005:0196, pindala 26,1 m²), alghinnaga 500 eurot.

2. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 2 (registriosa number  2823835, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 36,8 m²) alghinnaga 100 eurot.

3. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 10 (registriosa number  2824635, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 39,7 m²) alghinnaga 100 eurot.

Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 09. oktoobril 2019 kell 09.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava korteri aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn. Ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub avalikult 09. oktoobril 2019 kell 09.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasu, riigilõiv).

Täiendav informatsioon Toomas Sepp, tel. 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee.

Korteriomanditega on saab tutvuda eelneval kokkuleppel.

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab enampakkumisel kinnistu ja korteriomandid:

1. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Luua küla Luua keskus 20-16 (registriosa number  2652435, katastritunnus 57803:001:0095, pindala 65,0 m²) alghind 12 000 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee;

2. Korteriomand, Jõgeva vald Kassinurme küla Niidu korter 7 (registriosa number 9430250, katastritunnus 24801:001:0751, pindala 40,7 m²) alghind 500 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, tel. 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee.

Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 2 (registriosa number  2823835, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 36,8 m²) alghinnaga 100 eurot. Täiendav info Toomas Sepp tel. 776 6578, 5866 2210, toomas.sepp@jogeva.ee.