« Back

Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise maa rendile andmiseks

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise maa rendile andmiseks viieks aastaks katastriüksusel Jõgeva vald, Torma alevik, Puhkeala (registriosa number 2865335,  katastritunnus 81003:002:0038, üldpindala  35,96 ha) pindalaga 0,97 ha.

Maad võib kasutada puhkeotstarbeliste tegevuste arendamiseks.

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud kinnistu aadress, esitada hiljemalt 14. juunil 2021 kella 9ks kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumise alghind maatüki (0,97ha) kohta on 100 eurot aastas. Pakkumiste avamine toimub 14. juunil 2021 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi ja kontaktandmed; pakkumise summa sõnade ja numbritega; pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Suur tn 6 (registriosa number 2586835, katastritunnus 24701:001:0277, pindala 2 493 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 50 000 eurot. Täiendav informatsioon: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel, tel. 514 1897 urmas.astel@jogeva.ee. Kinnistuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.