« Back

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Vägeval asuva Liipri kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva Liipri kinnistu Vägeva külas (registriosa number 10123050, katastritunnus 24701:001:0068, pindala 1890 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) alghinnaga 6 000 eurot. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. oktoobriks 2021 kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna e-postile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Pakkumiste avamine toimub 27. oktoobril kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses Suur 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Suur tn 6 (registriosa number 2586835, katastritunnus 24701:001:0277, pindala 2 493 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 50 000 eurot. Täiendav informatsioon: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel, tel. 514 1897 urmas.astel@jogeva.ee. Kinnistuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.