Jõgeva valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering

Jõgeva valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering on tööriist, mida kasutades saab igaüks valla eelarve andmetega tutvuda. Interaktiivne avalik valla eelarve vaade annab võimaluse jälgida eelarve täitmist: põhitegevuse kulusid ja tulusid, investeerimistegevusi ning finantseerimistegevusi. Värsked andmed kuvatakse kvartali lõpu seisuga.

Jõgeva valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering