Jõgeva vallavalitsus teenindab kodanikke etteregistreerimisel. Palume pöörduda ametnike poole e-posti või telefoni teel ning vajadusel tuleb kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida. Info telefonil 776 6500.

 

COVID-19 uudised

« Back

Reedest hakkavad valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes kehtima täiendavad piirangud

Jõgeva vallavalitsus kehtestas korraldusega nr 80 valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes 26. veebruarist 16. märtsini järgmised piirangud:

 • siseruumides mitte korraldada vastuvõtte, kohtumisi jm kogunemisi, millest võtavad osa asutuses mittetöötavad isikud. Selliste kohtumiste pidamise vajaduse korral ning asutusesiseste koosolekute korraldamisel järgida maski kandmise, hajutatuse ja ruumide täituvuse nõudest kinnipidamist;
 • avalikke üritusi siseruumides korraldada ei tohi;
 • ürituste, vastuvõttude jm kogunemiste korraldamiseks asutuse valitsemisel olevaid ruume reeglina kasutusse anda ei tohi;
 • ruumide kasutusse andmisel põhjendatud juhtumitel, sh sportimisel, treeningutel, huvihariduses, noorsootöös, täiendõppel, peab asutus suutma tagada, et ruumide kasutajad peavad kinni Vabariigi Valitsuse kehtestatud meetmetest.

Jõgevamaal on nakatunute suhtarv võrreldes teiste maakondadega üks kõrgemaid. Mitmed Jõgeva valla hallatavad asutused, ka vallavalitsus on pidanud töötajate eneseisolatsioonis viibimise tõttu teenuse pakkumise katkestama. Neil juhtudel on kokkupuude nakatunuga toimunud töökeskkonnas. Jõgeva valla ametiasutustes ja hallatavates asutustes tervise kaitseks ning eeskuju näitamiseks ebavajalike kontaktide vähendamisel, andis Jõgeva valla kriiskomisjon vallavalitsusele soovituse piirata valla asutuste valitsemisel olevate ruumide kasutamist.

Vabariigi Valitsus kehtestas 19. veebruari COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad meetmed ja piirangud. Terviseameti hinnangul on haigestumus endiselt väga suur ja viiruse levik ulatuslik. Lisaks kehtestatud piirangutele soovitab Vabariigi Valitsus vähendada inimeste mittevajalikku viibimist avalikes ruumides ja väljaspool kodu ning ebavajalikke kontakte, sh töötajate füüsilist kokkupuutumist.


KUST KÜSIDA INFOT?

 • Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.
 • Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes helista kriisiinfotelefonile ☎️ 1247.
 • Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teelkesk@terviseamet.ee
 • Konsulaarabi telefonilt ☎️ 5301 9999 saab välisministeeriumi konsulaarinfot, kui oled välismaal hätta jäänud.

 

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

 • Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele.
 • Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid.
 • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. 
 • Viiruse peiteperiood on 2-14 päeva, keskeltläbi 5 päeva.
 • Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.
 • COVID-19 STATISTIKA:

Allikas: Terviseamet