Häirenuputeenus

Häirenuputeenus on sotsiaalteenus, mille osutamisega aidatakse kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas.

Häirenuputeenus on mõeldud isikutele, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda.

Häirenuppu kantakse kaelas või randmel. Abivajaduse tekkimisel vajutab isik nuppu ja sellega algatab ta automaatselt häirekõne teenuskeskusesse.

Teenuskeskusest saadetakse häireteade ööpäevaringselt isiku poolt määratud kontaktisikule.

Häirenuputeenust osutavad:
MTÜ Eesti Naabrivalvewww.hairenupp.naabrivalve.ee,  tel 5062588, e-kiri nupp@naabrivalve.ee;
Meditech Estoniawww.medi.ee,  tel 6618181, e-kiri info@medi.ee.