Muudatused liikluskorralduses

 Pargi tn 1 esine ala on suletud 23.09.–31.10.2019 Pargi tn 1 maja lammutustööde tõttu.
 Alates 15. juulist kuni 15. novembrini 2019 on suletud tee ümberehituseks Jõgeva linnas Kesk tänav lõigus Aia tänavast kuni Tähe tänava ristmikuni.
Sõiduautod saavad kasutada kõrvalolevaid tänavaid ning Selveri kõrval olevat Rohu tänava lõiku, mis tehakse selleks ajaks kahesuunaliseks.
Sõidukid massiga üle 8 tonni suunatakse ümber Suure ja Puiestee tänava kaudu.
Liivoja-Viadukti tee kasutamine on lubatud ainult kohalikele elanikele.
Palun jälgige suunavaid liikluskorraldusmärke.
Lisainfo: teede peaspetsialist Kaiu Kasela, tel 776 6575, e-post kaiu.kasela@jogeva.ee