Jõgeva valla noortevolikogu

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve. Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valmistel kaheks aastaks. 

Noortevolikogu valimine

Jõgeva valla noortevolikogu liikmed 2020-2022.

 

  Getter Angerjas (esinaine)

 

  Teele Olgo

 

  Heidi Sild

  Inara Ein

  Helis Kiis 

  Arabella Leego

  Cerle Siim

  Markus Kuslap

  Karoliine Orav

 

4/9 Jõgeva valla noortevolikogust. Fotode autor: Liina Laurikainen-Päri

 

Noortevolikogu koosolekute protokollid

 

Facebook: Jõgeva valla noortevolikogu

Kontakt: jogevavallanvk@gmail.com