Õppuri toetus

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Õppuri toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavale ja õppivale 7–19aastasele lapsele või noorele. Õppuri toetusega kaetakse ühe huviala või huviringi õppetasu kulud kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam kuni 19-aastast last.

Õppuri toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast (1. märts ja 1. november).

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö ja huvihariduse nõunik Laidi Grauen, e-post laidi.grauen@jogeva.ee, tel 5886 1856.

 

Taotlemine

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide