Seenioride huvitegevus

Jõgeva vallas tegutsevad paljudes piirkondades eakate seltsingud ja mittetulundusühingud, kes korraldavad eakatele erinevaid tegevusi ja huviringe.

Ühendus

Kontakt

Jõgeva Arukate Akadeemia

Mai Treial, +372 507 2838, maitreial22@gmail.com

Jõgeva Linna Pensionäride Ühendus MTÜ

jogevapy@gmail.com

Kultuuriselts "Jensel" (käsitöö, rahvatants, seenioride segaansambel)

Eili Rajapuu, +372 503 5623, jenselselts@gmail.com

Folklooriselts Jõgevahe Pere (memmede ja vanaemade rahvatantsurühm)

Marika Järvet, +372 5341 1180, jogevahepere@gmail.com

Laiuse eakate seltsing "Kuldne sügis" 

Ülle Laaser, laiuse.aiand@mail.ee

Vaiatu eakate ühendus "Hõbe"

Liina Abram, liina.abram@jogeva.ee

Saduküla Eakate Selts MTÜ 

Ülo Raadik, eakad@online.ee

Kaarepere eakate seltsing "Härmalõng"

Helgi Kaeval, +372 5669 2479, helgikaeval@gmail.com

Eakate klubi PAUNVERE

Lea Isotamm, +372 524 7640, lea.isotamm@mail.ee

Seltsing ''Torma Hõbedane''

Aino Lüütsepp, aino53@hot.ee 

Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim Veigo Mandre, veigo.mandre@mail.ee