Talihooldusest tänavatel ja teedel

03/01/19

 PIIRKOND

 TEID HOOLDAV     ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

 OÜ N&V

 

5330 5631

Jõgeva alevik

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

Kuremaa

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

Laiuse

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

Siimusti, Kaave

 Merelen OÜ

 Ain Viik

 505 1616

Vaimastvere piirkond

 OÜ Moreen

 Arvi Spelman

 520 0933

Palamuse ja Kaarepere piirkond

 OÜ Kerseli

 Raul Pärendson

 510 0683

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteed, koolimaja, vallamaja ning valla hallatavad teed Luua külakeskuses   OÜ POP&   HALJASTUS    Jaak Rillo  516 2493

Kungla-Sadala piirkond

 AS Kuremaa Enveko  Matti Tsahkna

 507 7629

Torma piirkond  Torma POÜ  Aksel Simson   511 2411

Saduküla piirkond

 OÜ Saarevälja

 Rene Kaarepere

 522 0946

 

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS Teede REV 2. Ettevõtte infotelefon on 586 6790. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.