Jõgeva Vallavolikogus võeti 10. oktoobril 2019 vastu määrus nr 97 Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine. Määrusega kehtestatakse Jõgeva vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord.