Teenuse pakkuja toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Teenuse pakkuja  toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele  1. märtsiks (jaanuari–august eest) ja 1. oktoobriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast.

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

noorsootöö- ja huvihariduse nõunik Laidi Grauen, e-post laidi.grauen@jogeva.ee, tel 5886 1856.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide

 
 

Aruande esitamine

Aruande esitamiseks sisene e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga.

Vali menüüribalt "minu asutused", seejärel "minuga seotud isikud ja asutused" alt asutus või isik, kelle kohta soovite aruannet esitada.

Edasi avanevad "taotleja taotlused" ja selle alt vali "arvutatud" taotlused, nüüd on näha üksteise all taotlused, mis on toetuse saanud.

Seejärel vali õige taotluse real paremal aruannete alt "+ lisa", nüüd saad hakata vastava projekti kohta aruannet täitma.