Teenuse pakkuja toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Teenuse pakkuja  toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele  1. märtsiks (jaanuari–august eest) ja 1. oktoobriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast.

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas, e-post kaire.sakjas@jogeva.ee; tel 776 6505, 5886 1856.

 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide