« Back

Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Piiri tn 1 asuvate teise korruse ruumide kasutusse andmiseks

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Piiri tn 1 asuvate teise korruse ruumide nr 201 (pindala 19,51m²), 202 (pindala 75,48 m²), 214 (pindala 32,0 m²), 224 (pindala 36,68 m²), 225 (pindala 57,21m²), 206 (pindala  58,59m²), 207 (pindala 17,08 m²), 208 (pindala 56,03m²), 210 (pindala 54,71 m²), 212 (pindala 53,74 m²), 216 (pindala 55,18 m²), 217 (pindala 59,46 m²), 220 (pindala 55,26m²), 221 (pindala 35,78m²) ja 222 (pindala 56,14m²) kasutusse andmiseks kuni viieks aastaks. Pakkumise alghind on 2 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Lisaks tasub üürnik ruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (küte, elekter, vesi, jäätmekäitlus, koristamine).

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28. märtsil kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Piiri tn 1 ruumide üürile andmine" ja soovitud ruumi number, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digiallkirjastatult meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja. Pakkumiste avamine toimub 28. märtsil kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Infot objekti kohta jagab ja ruume näitab majandushaldur Anne Sommer, telefon 5333 7116, e-post anne.sommer@jogeva.ee.