Transporditoetus

Tomingu üldandmed

Kirjeldus

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Transporditoetust makstakse osalemiseks huvihariduses või -tegevuses kuni kaks korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel.

Transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas, e-post kaire.sakjas@jogeva.ee, tel 776 6505, 5886 1856.

 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide