Tunnustamine

Kultuurivaldkonna aastapreemiad

Kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.

Jõgeva vald annab kultuurivaldkonna aastapreemiaid välja kolmes kategoorias:

  • Loomingupreemia – antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.
  • Korraldajapreemia – antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile,  ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ja turistisõbraliku vallana.
  • Kogukonnapreemia – antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.
 
Lisainfo: Heli Malm, 529 8383, heli.malm@jogeva.ee.
 
 

Noorsootöö valdkonna aastapreemiad

Noorsootöös osalejate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid.

Jõgeva vald annab noorsootöö valdkonna aastapreemiaid välja kahes kategoorias:

  • Aasta noorsootöötaja – antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel ja ideede elluviimisel (näiteks treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne).
  • Aasta noor – antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26 aastat, kelle ühiskondlik tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning inspiratsiooniks.
 

Lisainfo: Kristin Barbo, 5886 1856, kristin.barbo@jogeva.ee

 

Ettepanekuid saab esitada 15. jaanuarini 2023.