Kontaktid Jõgeva vallas

 Ukraina kodanikele Eesti isikukoodi saamiseks võib pöörduda Jõgeva vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu poole (viive.maasalu@jogeva.ee, 776 6532; 525 2390). Isikukoodi taotlemiseks on vajalik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Kaasa tuleb võtta pass ning alaealisel lapsel sünnidokument.
« Back

Töötukassa info Ukrainast saabujale

  • Kui Ukrainast saabuja leiab endale ajutise töökoha, peab tööandja registreerima tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis ning arvestama praegu kehtivate lühiajalise töötamise nõuetega (365 päeva 455-päevase perioodi jooksul, töötasu registreerimise ajal viimati avaldatud Eesti aasta keskmine bruto kuupalk, täpsemalt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/).
  • Ukraina kodanikud, kes soovivad Eestis tööd leida, saavad külastada veebikeskkonda https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/ ja tutvuda sinna sisestatud tööpakkumistega.
  • Info saamiseks maakonna töötamisvõimalustest võib pöörduda ka otse töötukassa Jõgevamaa osakonda (Suur 14, Jõgeva, tel 776 6870, jogeva@tootukassa.ee).
  • Töötukassa koondab kokku info tööandjatest, kes on valmis tööle võtma Ukrainast saabuvaid isikuid.
    • Tööandjad võivad vastava info andmiseks ühendust võtta töötukassa Jõgevamaa osakonna tööandjate konsultandiga (Küllike Roosipõld, tel 554 0866, kyllike.roosipold@tootukassa.ee).
    • Samuti on võimalik oma tööpakkumine sisestada spetsiaalselt selleks avatud veebikeskkonnas: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/. Kui soovite Ukrainast saabujatele tööd pakkuda, siis palume registreeruda eelpool välja toodud keskkonnas asuva vormi kaudu. Peale registreerumist edastatakse Teile kasutajatunnus ning parool, millega on võimalik keskkonda siseneda ning seejärel sisestada vajalik info. Juhul, kui vajate info sisestamisel abi, siis palume sellest teada anda aadressile helpdesk@onlineexpo.com.