Ametikoha eesmärk on Kuremaa mõisakompleksi arendustegevuse kureerimine, projektitaotluste koostamine, esitamine ning aruannete koostamine. Ootused kandidaadile: kõrgharidus...

SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi, et leida oma kollektiivi TURUNDUSJUHT

Ametikoha eesmärk on Kuremaa mõisakompleksi arendustegevuse kureerimine, projektitaotluste koostamine, esitamine ning aruannete koostamine. Ootused kandidaadile: kõrgharidus...

Kinnitati Jõgeva valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud. Otsustati kaotada Jõgeva Vallavolikogu 27. augusti 2020 otsusega nr 204 kehtestatud vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsuse 27. juuni istungil

Kinnitati Jõgeva valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud. Otsustati kaotada Jõgeva Vallavolikogu 27. augusti 2020 otsusega nr 204 kehtestatud vallavalitsuse...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946; aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) keskkonnaloa nr...

KESKKONNALOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946; aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) keskkonnaloa nr...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise...

Geoloogise uuringuloa taotlus saamine/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise...

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on...

Anname teada, et Jõgeva valla järvedel on jetiga sõitmine keelatud. Kuremaa järvel on jetiga sõitmine keelatud Jõgeva maavanema 5. mai 2010 korraldusega nr 250 „Jõgeva maakonna avalikult...

Jetiga sõitmine on keelatud

Anname teada, et Jõgeva valla järvedel on jetiga sõitmine keelatud. Kuremaa järvel on jetiga sõitmine keelatud Jõgeva maavanema 5. mai 2010 korraldusega nr 250 „Jõgeva maakonna avalikult...

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja. Kuna linnas ja suuremates asulates on paigaldatud energiasäästlikud LED valgustid, millest enamik omakorda programmeeritud öötundidel...

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja

Jõgeva vallavalitsus ei lülita suvel tänavavalgustust välja. Kuna linnas ja suuremates asulates on paigaldatud energiasäästlikud LED valgustid, millest enamik omakorda programmeeritud öötundidel...

Esmaspäev, 27. juuni Kell 13 on vallavalitsuse istung.   Teisipäev, 28. juuni Kell 10 on biometaani teemaline nõupidamine Jõgeva vallavalitsuses (Suur 5). Osalevad...

Jõgeva valla nädala eelinfo 27.06.–03.07.2022

Esmaspäev, 27. juuni Kell 13 on vallavalitsuse istung.   Teisipäev, 28. juuni Kell 10 on biometaani teemaline nõupidamine Jõgeva vallavalitsuses (Suur 5). Osalevad...

Jõgeva vallavalitsuse esmaspäevasel istungil kinnitati Jõgeva põhikooli direktoriks Kuuno Lille, kes juhtis seda kooli ka varem. Kuuno Lille valiti esimest korda Jõgeva põhikooli direktoriks...

Jõgeva põhikooli direktorina jätkab Kuuno Lille

Jõgeva vallavalitsuse esmaspäevasel istungil kinnitati Jõgeva põhikooli direktoriks Kuuno Lille, kes juhtis seda kooli ka varem. Kuuno Lille valiti esimest korda Jõgeva põhikooli direktoriks...

Jõgeva vallavalitsuse teede peaspetsialistina on asunud tööle Joosep Kaur. Värske peaspetsialist on pärit Tormast ja lõpetanud ehituserialal Tartu Kutsehariduskeskuse ehk praeguse nimega Tartu...

Vallavalitsuse uus teede peaspetsialist on Joosep Kaur

Jõgeva vallavalitsuse teede peaspetsialistina on asunud tööle Joosep Kaur. Värske peaspetsialist on pärit Tormast ja lõpetanud ehituserialal Tartu Kutsehariduskeskuse ehk praeguse nimega Tartu...

Kuremaa rannas saab praegu vabas õhus jõutrenni teha: sinna paigaldati neli välijõusaali seadet. Teisaldatavad seadmed jäävad Kuremaale juuli lõpuni. Sinna on praegu veel päris palju aega, nii et...

Kuremaa rannas saab vabas õhus jõutrenni teha

Kuremaa rannas saab praegu vabas õhus jõutrenni teha: sinna paigaldati neli välijõusaali seadet. Teisaldatavad seadmed jäävad Kuremaale juuli lõpuni. Sinna on praegu veel päris palju aega, nii et...

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks...

Jaanilõket tehes pea meeles tuleohutust!

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks...

Alates eelmise aasta maist muutus jäätmeseadus ja lisandus nõue, et kohalik omavalitsus peab korraldama tekkekohast biojäätmete liigiti kogumise. See tähendab, et iga maja juures peab olema...

Biojäätmete liigiti kogumine on kohustuslik

Alates eelmise aasta maist muutus jäätmeseadus ja lisandus nõue, et kohalik omavalitsus peab korraldama tekkekohast biojäätmete liigiti kogumise. See tähendab, et iga maja juures peab olema...

Eile, 21. juunil algas suvi ja samal päeval asus Kuremaa Jõgeva valla suvekeskuse õigustesse. Suvekeskus kuulutati avatuks Kuremaa rannas, kus valla kevadkeskuse Torma esindaja, Torma ja Vaiatu...

Kuremaa kutsub valla suvekeskuse programmi nautima

Eile, 21. juunil algas suvi ja samal päeval asus Kuremaa Jõgeva valla suvekeskuse õigustesse. Suvekeskus kuulutati avatuks Kuremaa rannas, kus valla kevadkeskuse Torma esindaja, Torma ja Vaiatu...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "⁠Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine". Hanke viitenumber: ⁠251927 Lühikirjeldus: ⁠Hanke...

Hange "⁠Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "⁠Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine". Hanke viitenumber: ⁠251927 Lühikirjeldus: ⁠Hanke...