« Back

Arengukava muutmise eelnõu läbis esimese lugemise

Jõgeva vallavolikogu 8. oktoobri istungil toimus Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise eelnõu esimene lugemine. Oktoobris ja novembris toimuvad valla eri paikades eelnõu avalikud arutelud.

Jõgeva abivallavanem Terje Rudissaar ütles eelnõud tutvustades, et arengukava puhul on nüüdisajastatud hetkeolukorra kirjeldust, läbi vaadatud teemade kaupa probleemid ja arengu eeldused ning tehtud korrektiive vastavalt olukorra trendidele ja vajadusele. Valla SWOT analüüsi osas on ümber sõnastatud või välja jäetud mitmeid valla tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Vastavatesse loeteludesse on lisatud ka uusi punkte. Rida muudatusi on tehtud arengukava tegevuskavasse. Need puudutavad näiteks vallavalitsuse Suur tn 5 hoone rekonstrueerimist, Vooremaa kui külastuskeskkonna ühtset kujundamist, Jõgeva linna keskväljaku rekonstrueerimist ja spordikeskuse Virtus laiendamist ja rekonstrueerimist, vaba aja veetmise võimaluste loomist jne.

Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud valla kodulehel ajavahemikul kuni 9. novembrini 2020, ettepanekuid selle kohta saab esitada kuni 9. novembrini 2020 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@jogeva.ee.

Arengukava muutmise eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell 17.30 järgmistes kohtades:

14. oktoobril Kuremaa lossis

29. oktoobril Jõgeva linnaraamatukogu Saduküla haruraamatukogus

2. novembril Siimusti lasteaed-algkoolis

3. novembril Vaiatu rahvamajas

4. novembril Palamuse teenuskeskuses

5. novembril Vaimastvere raamatukogus

9. novembril Betti Alveri muuseumis.

„Kutsun kõiki üles arengukava muutmise eelnõu aruteludel osalema. Olen ka ise kõigil aruteludel kohal, et selgitusi jagada," ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise esimene lugemine ja järgnev menetlemine