« Back

Biojäätmete liigiti kogumine on kohustuslik

Alates eelmise aasta maist muutus jäätmeseadus ja lisandus nõue, et kohalik omavalitsus peab korraldama tekkekohast biojäätmete liigiti kogumise. See tähendab, et iga maja juures peab olema biojäätmete konteiner või komposter. Muid võimalusi ei ole antud.
 
Jõgeva vallas algas uus korraldatud jäätmeveo periood tänavu 1. aprillist. Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja järgi peavad tiheasustus- ja kompaktsel alal paiknevad kortermajad ja eramajapidamised tekkekohas kompostima või andma biojäätmed üle Ekovir OÜ-le.
 
Praegu on huvilistel võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskus SA projekti raames soetada soodsamalt 80- või 140- liitrist konteinerit. Veel on alles üks 80- ja kolm 140- liitrist konteinerit.
 
Omaosalustasu on vastavalt 3,66 eurot ja 3,93 eurot. Selleks tuleb esitada Jõgeva valla kodulehe taotlus.
 
Juuli teises pooles alustame järelevalvega, et korraldatud jäätmeveost tulenevad nõuded oleks täidetud.