« Back

Jõgeva vald sai uued juhid

Jõgeva vallavolikogu 28. mai istungil avaldati umbusaldust volikogu esimehele Margus Kasele (Reformierakond), Jõgeva vallavanemale Aare Olgole ning seitsmeliikmelisele vallavalitsusele. Uueks volikogu esimeheks valiti Aivar Kokk (Isamaa) ja vallavanemaks Tiit Lääne (valimisliit Uus Jõgeva). Uus vallavalitsus otsustati valida viieliikmeline. Sellesse kuuluvad vallavanem Tiit Lääne, uued abivallavanemad Terje Rudissaar ja Aive Tamm ning valitsuse liikmed Priit Põdra ja Triinu Palmiste.

Kuna Kristian Vaarpuu oli alates 27. maist tagasi astunud vallavolikogu teise aseesimehe kohalt, tuli volikogule valida ka uus aseesimees. Selleks sai Andrei Fedossovski. Volikogu istungi päeval, 28. mail, esitas tagasiastumispalve ka senine volikogu esimene aseesimees Mai Treial (Keskerakond), ent kuna tema volitused polnud selleks hetkeks veel peatunud, jäi tema ametijärglane valimata.

Seoses sellega, et terve rida vallavolikogu alatiste komisjonide esimehi ja aseesimehi oli tagasi astunud, tuli ka nende asemele uued inimesed valida.

Vallavolikogu esimehe, vallavanema ja vallavalitsuse umbusaldamise algatasid kümme volikogu saadikut Enn Kivi, Terje Rudissaar, Raivo Põldaru, Ene Sööt, Ahto Vili, Priit Põdra, Raul Soodla, Voldemar Ilves, Tiit Lääne ja Aivar Kokk. Avalduse umbusalduse algatamiseks andsid nad sisse 14. mail toimunud volikogu istungil. Kahe volikogu istungi vahepeal oli moodustatud uus võimukoalitsioon, millesse kuuluvad 16 saadikut (Aivar Kokk, Ahto Vili, Raivo Põldaru, Ene Sööt, Priit Põdra, Marko Saksing, Marek Saksing, Tiit Lääne, Raul Soodla, Voldemar Ilves, Terje Rudissaar, Tiina Teppan, Andrei Fedossovski, Kristian Vaarpuu, Hardi Perk ja Enn Kivi) esindavad kõiki vallavolikogus olevaid poliitilisi jõude.