« Back

Jõgeva valla koolides algab õppetöö esmaspäeval

Neljapäeval arutlesid Jõgeva valla ja haridusasutuste juhid Covid-19 viirusohu ning õppetöö jätkamise teemadel. Otsustati, et esmaspäevast, 26. oktoobrist jätkatakse valla koolides tavapärast õppetööd. Terviseamet on selleks oma loa andnud.

Toetudes kriisikomisjoni ning Terviseameti ettepanekutele ja soovitustele otsustas vallavalitsus koostöös koolijuhtidega saata õpilased 15.–16. oktoobrini distantsõppele. Kohtumisel tõdesid koolijuhid, et kaks päeva enne vaheaega õpilaste kodusele õppetööle saatmine oli arvestades Jõgevamaal ootamatult tekkinud Covid-19 viiruspuhangut mõistlik otsus.

Abivallavanem Aive Tamm sõnas, et on tänulik kõigile haridusasutuste juhtidele, kes kiirelt ja vastutustundlikult reageerisid ning võtsid kasutusele asjakohased meetmed.

Kui olukord ei muutu, siis alustab 26. oktoobril taas tööd Palamuse lasteaed ning 29. oktoobrist Torma lasteaed.

Hoiame ennast ja oma lähedasi! Turvalise koolielu tagamisel ja hoidmisel on edaspidigi oluline hoolitseda kätehügieeni eest ning haigestununa püsida kodus. 

Lisainfo: abivallavanem Aive Tamm, 5309 0915