Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele. Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist: planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teede peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele. Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist: planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate...

Alates 8. maist laienes KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitartistu rajamine'' ka alla 2000 elanikuga asulatele. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või...

KIKi toetusmeede eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Alates 8. maist laienes KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitartistu rajamine'' ka alla 2000 elanikuga asulatele. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või...

Tänaseks, 13. maiks kella 16.00 kavandatud Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu jääb eriolukorra tõttu ära.  Kuna...

Tänane Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu jääb ära

Tänaseks, 13. maiks kella 16.00 kavandatud Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu jääb eriolukorra tõttu ära.  Kuna...

Jõgeva vallavalitsuse 11. mai istungil vaadati üle selleks aastaks kavandatud teehoiutööd ning otsustati toetada allpool loetletud tänavate ja teede katte uuendamist ja remonti....

Ülevaade Jõgeva valla tänavustest teehoiutöödest

Jõgeva vallavalitsuse 11. mai istungil vaadati üle selleks aastaks kavandatud teehoiutööd ning otsustati toetada allpool loetletud tänavate ja teede katte uuendamist ja remonti....

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 25. mai tähtajaga

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi maakonna omavalitsuste esindajad, valis 8. mail Jõgevamaa aasta emaks Sirje Naritsa. Aasta ema konkursile esitati kümme...

Palju õnne, Jõgevamaa aasta ema on Sirje Narits!

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi maakonna omavalitsuste esindajad, valis 8. mail Jõgevamaa aasta emaks Sirje Naritsa. Aasta ema konkursile esitati kümme...

Eriolukorra kehtestamise alguses lähtus Jõgeva vald koolitoidu pakkumisel haridus- ja teaduministeeriumi suunistest, mille järgi oli koolilõuna pakkumine koolimajas keelatud. Küll aga soovitas...

Jõgeva vallavalitsus otsustas mais jagada toidupakke kõikidele õpilastele

Eriolukorra kehtestamise alguses lähtus Jõgeva vald koolitoidu pakkumisel haridus- ja teaduministeeriumi suunistest, mille järgi oli koolilõuna pakkumine koolimajas keelatud. Küll aga soovitas...

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka...

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka...

Teisipäeval, 12. mail kell 9.00–18.00 (või kuni tööde lõpetamiseni) on Jõgeva linnas veetorustiku remondiks suletud Kivi tänav (Kivi 3 sissesõidul 50 m ulatuses).  

Teisipäeval, 12. mail on Kivi tänaval veetorustiku remont

Teisipäeval, 12. mail kell 9.00–18.00 (või kuni tööde lõpetamiseni) on Jõgeva linnas veetorustiku remondiks suletud Kivi tänav (Kivi 3 sissesõidul 50 m ulatuses).  

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 20. mai tähtajaga

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid, kasutades selleks eelmise aasta kaardiandmeid. Tegemist on igal aastal toimuva maatükkide...

Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid maakatastris iga-aastase värskenduskuuri

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid, kasutades selleks eelmise aasta kaardiandmeid. Tegemist on igal aastal toimuva maatükkide...

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on...

Ohvriabi kriisitelefon: vaikivad lähedased ja naabrid aitavad vägivalla jätkumisele kaasa

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 19. mai tähtajaga

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 12. mai tähtajaga

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.05.2020. Täpsemat informatsiooni...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 15. mai tähtajaga

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.05.2020. Täpsemat informatsiooni...