Valitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

vallavanem

Tiit Lääne

776 6501

tiit.laane@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

abivallavanem

Terje Rudissaar

776 6501, 517 5750 

terje.rudissaar@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

abivallavanem

Aive Tamm

5309 0915 

aive.tamm@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

valitsuse liige

Triinu Palmiste

  triinu.palmiste@jogeva.ee

 

valitsuse liige

Priit Põdra

  priit.podra@jogeva.ee

 

 

Vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Valitsuse liige

Töövaldkond

vallavanem
Tiit Lääne

ametiasutuse juhtimine, valla arenguperspektiividega seotu koordineerimine, sh ettevõtlus, mainekujundus, valla esindamine, sh suhted teiste KOV-idega, suhte- ja teabekorraldus, valla välissuhted, kriisireguleerimine, infotehnoloogia, sisekontrolli korraldamine, vallavalitsuse personaliküsimused, terviseedendus, kehakultuur ja sport 

abivallavanem
Terje Rudissaar

rahandus ja laenupoliitika, ehitus ja planeerimine, majandus, avalik kord, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, teede ja tänavate korrashoid, liikluskorraldus, valdkondlikud valla osalusega sihtasutused

abivallavanem
Aive Tamm

haridus, kultuur, noorsootöö, religioon, koostöö kolmanda sektoriga, turism, sotsiaalpoliitika, hoolekanne, tervishoid, eakate tegevus, valdkondlikud valla osalusega sihtasutused

vallavalitsuse liige
Triinu Palmiste

noorsootöö, mainekujundus, Jõgeva valla piirkondlikud teemad

vallavalitsuse liige
Priit Põdra

haridus, turism, mainekujundus, välissuhtlus, Jõgeva linna piirkondlikud teemad