Volikogu istungid ja õigusaktid

14/09/20


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.

2020. aasta teise poolaasta volikogu istungid: 08. oktoober, 

Volikogu istungi eelsel nädalal toimuvad komisjonide koosolekud.
 

Jõgeva Vallavolikogu istungeid  saab jälgida reaalajas ja vaadata järele VOLIS keskkonnas, millele on ligipääs aadressilt  https://jogeva.volis.ee/


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

Author: MAIRE KASVANDIK