2021. aasta kultuuripreemiad

Korraldajapreemia pälvis Liina Abram, loomepreemia Terje Kärmas ja kogukonnapreemia Kärde Küla Selts MTÜ!

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 LIINA ABRAM on Torma piirkonna kultuurijuht, kes haldab Jõgeva valla kahte rahvamaja Vaiatus ja Tormas. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala, juhendab Vaiatu naiste rahvatantsurühma ning Mustvee neidude rühma. Liina Abram tõi 2021. aastal lavale Torma ringtallis toimunud suvelavastuse "Kuldõun puukausus", mis pälvis üle-eestilist tähelepanu ja oli Jõgeva valla jaoks tõeline maineprojekt. Lavastuse väljatoomiseks ja elluviimiseks organiseeris Liina muuhulgas Torma Ringtalli renoveerimise alustamise ja lava ehitamise protsessi. See oli omakorda ääretult oluline algatus, kuna tegu on Eesti mõistes haruldase kaheksanurkse ringtalliga, mis on ühtlasi Jõgeva valla silmapaistvamaid ja erilisemaid kultuuriobjekte.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 TERJE KÄRMAS on aktiivne Palamuse kandi elanik, kes peab Änkkülas oma abikaasaga Udu talu. Varasemalt on ta aktiivselt kaasa löönud kohalikus kultuurielus ja osalenud näiteringis. 2021. aastal võttis ta enda ülesandeks juhendada Palamuse Amatöörteatrit, kirjutas ja lavastas suvelavastuse „Hirmuöö 2". Lavastus on kirjutatud jätkulooks näitemängule „Hirmuöö", mille autor on Leo Talimaa. Lisaks mängis ise veel ka ühte peaosa. Tegemist oli tema esimese loominguga. Lõbus näitemäng tõi Palamusele vaatajaid ka kaugemalt kui Jõgevamaalt. Muuhulgas osaleti näitemänguga ka Külateatrite festivalil.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 KÄRDE KÜLA SELTS MTÜ veab alates 2010. aastast Kärde ja tema lähikülade Tooma, sh Kemba küla elu. Kärde Küla Selts rikastab kogukonna elu erinevate kultuuri- ja kogukonnaürituste korraldamisega. Tegu on aktiivse ja ettevõtliku seltsiga, kes aitab hoida oma piirkonna kultuuritraditsioone ning kes on koostööaldis partner Jõgeva vallas. 

Vasakult: Kärde Küla Selts MTÜ esindaja, Sten Siirak, Terje Kärmas, Anette Kuuse, Liina Abram. Foto autor: Liina Laurikainen-Päri

 

Jõgeva valla kultuuripreemia nominendid:

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Palamuse Kultuuri kollektiiv - Kollektiiv väärib tunnustust, sest hoiab oma tegevusega avatust, hoolivust ja kaasatust Palamusel ja Kaareperes. 

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Terle Roondik - Tegus ja pühendunud Torma piirkonna kultuurikorraldaja, olles piirkonna mõistes olulisemate sündmuste korraldaja.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Palamuse Amatöörteater - 2021. aasta suvel tõi Palamuse Amatöörteatri poolt mängitav lavastus „Hirmuöö 2" Palamusele kokku palju publikut ja rikastas oluliselt kohalikku kultuurielu ning muuhulgas jõudis vaatajateni ka väljaspoolt maakonda.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Jõgeva Kultuurikeskuse kollektiiv - Kultuurikeskus väärib tunnustust, sest on 2021. aastal panustanud pühendunud koostööpartnerina Jõgeva linna ja valla jaoks oluliste sündmuste korraldamisesse.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Torma Puhkemaja ja Glämping eestvedajad - Torma Puhkemaja ja glämpingu tegijad on viimastel aastatel näidanud üles suurt aktiivsust mastaapsete ürituste korraldamisega. Nad on uute ideede genereerijad ja nende elluviijad. 2021. aasta on olnud Torma Puhkemaja ja glämpingu korraldatavate ürituste poolest rikkalik! Korraldatud on järgmisi suuri sündmusi nagu Talveküla Tormas; ÖÖBazaar; Torma Food Truck Festival või Torma Jaanituli. Nende sündmustega on nad oluliselt tõstnud Torma piirkonna kui ka laiemalt Jõgeva valla tuntust kultuuri ja turismi sihtkohana kui ka valla mainet.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Folklooriselts Jõgevahe Pere - Seltsi tantsijad on nii varasemalt kui ka 2021. aastal olnud valla ja maakondlike sündmuste rikastajad ja kohaliku kultuuripärandi hoidjad. Nende professionaalne lähenemine kavade koostamisel annavad võimaluse nautida folkloorset tantsu, rahvatantsu ja omaloomingulist tantsu. Lisaks on selts koostööaldis ja hea mainega partner Jõgeva vallas.

 

Pildigalerii Jõgeva valla kultuuri- ja noorsootegijate tunnustusüritusest, mis toimus 8. aprillil 2022 Jõgeva Kultuurikeskuses.