Noorsootöö valdkonna aastapreemiad 2022

Jõgeva Vallavalitsus ootab ettepanekuid noorsootöö valdkonna aastapreemiate andmseks

 

Noorsootöös osalejate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid.

 

Jõgeva vald annab noorsootöö valdkonna aastapreemiaid välja kahes kategoorias:

  • Aasta noorsootöötaja – antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel ja ideede elluviimisel (näiteks treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne). 
  • Aasta noor – antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26 aastat, kelle ühiskondlik tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning inspiratsiooniks.

Aasta noorsootöötaja preemia suuruseks on 500 eurot ja aasta noore preemia suuruseks on 200 eurot.

 

Esita ettepanek tunnustamiseks hiljemalt 15. jaanuariks 2023!

 

Tutvu lisaks: Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemiad