« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Jõgeva linnas Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Jõgeva linn Kalda tn 16b kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 1.–10. juuli 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 11. juulil 2022 kell 8.30. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252 045.