« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest sõidukite teenindushoonele Õuna külas Tartu mnt 4 ja üksikelamule Jõgeva linnas Kalda tn 1

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 24. märtsist 6. aprillini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 6. aprill.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 7. märtsil Jõgeva Vallavalitsuse saalis kell 13 sõidukite teenindushoonele ja kell 14 üksikelamule.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar (5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).