Jõgeva vallavalitsus sai Leader-meetmest toetust projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne". Projekti eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine.

Projekti tegevusteks on ühiste koolituste, infopäevade ja seminaride korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine. Üheks projekti tegevuseks on ka valla ettevõtjate tegemiste kajastamine kohalikes väljaannetes ja sotsiaalmeedias. 

 

« Tagasi

Tormas valminud terasuksed on jõudnud isegi Aafrikasse

Torma firmas Rauduks valmivad mitut laadi terasuksed, sealhulgas tuletõkkeuksed. FOTO: RIINA MÄGI

Kui mõne firma puhul võib nime järgi vaid oletada, millega see tegelda võiks, siis Torma osaühingu Rauduks puhul on asi selge: seal tehakse terasuksi. Esimestel aastatel valmistati ka muid metalltooteid, ent nüüdseks on firma keskendunud sellele, mida tõesti oskab – mitmesuguste uste ja avatäidete tootmisele.

OÜ Rauduks on asutatud 2004. aasta mais, seega täitub firmal just sel kuul viisteist tegutsemisaastat.

„Töötasin varem Tartus ühes sama valdkonna firmas, ent siis tuli mõte oma ettevõte luua," ütles Raudukse juhataja ja üks omanikke Andres Orumaa. „Mu vennal Toomasel oli välja pakkuda ka sobiv tootmispind – kunagine Torma mõisa viinaköök. Toomas kuulub ka praegu firma omanike ringi."

Korda tehtud vana viinaköök täidab nüüd firma lao rolli, tootmine käib 2016. aastal valminud uues hoones, kus pinda on 2000 ruutmeetrit. Hoone ehitati firma enda raha ja pangalaenu eest: ükski fond sel hetkel tootmispinna väljaehitamiseks toetust ei pakkunud.

Niisama lattu Torma firmas ühtegi ust ei toodeta, vaid täidetakse konkreetseid tellimusi. Nii valmivad sileuksed, terasprofiiluksed ja avatäited, mitut laadi turva- ja tuletõkkeuksed ning eritooted. Viimaste hulka võib lugeda näiteks uude Tallinna vanglasse valmistatud kongiuksed. See oli väga mahukas tellimus ja andis Raudukse meestele tööd tervelt kaheks aastaks.

Kasulik ja huvitav

„See oli kasulik, aga ka huvitav tellimus. Kongiuksed erinevad tavaustest: neil on teistsugune konstruktsioon, teistsugused lukud jne. Õppisime nende tegemise lõpuks päris hästi ära," sõnas Andres Orumaa ja lisas, et huvitav väljakutse on olnud ka Tapa sõjaväelinnakusse uste tootmine. Peatselt hakatakse neid tegema Jõhvi sõjaväelinnaku tarvis. Raudukses valmistatud uksi võib leida isegi Eesti saatkonnast Brüsselis. Eriti tore oli see, et Torma firma esindajad pidid neid uksi ka Brüsselis paigaldamas käima. Mõned Raudukse tooted on jõudnud koguni Aafrikasse, aga seda küll Eesti firma vahendusel.

Rohkem tuleb Rauduksel siiski valmistada tavalisi tuletõkkeuksi ja välisuksi tavalistele majadele. Tellimusi jätkub, sest firmat teatakse mitte ainult Jõgevamaal, vaid kogu Eestis. Torma ettevõttel on tekkinud ehitajate seas päris palju alalisi koostööpartnereid. Samas pole puudust ka konkurentidest: ainuüksi Tallinnas on terasuksi tootvaid ettevõtteid üsna mitu.

„Meie miinuseks on logistika: vajadus saata iga päev kaks kaubikutäit uksi Tallinnasse neelab meilt päris suuri summasid. Aga paraku on enamik meie tellijaid just Tallinnas. Sealsetel konkurentidel on transpordikulud märksa väiksemad," nentis Andres Orumaa.

Raudukses on palgal 32 inimest. On kohalikke, st tormalasi, ent tööle sõidetakse ka kaugemalt: Jõgevalt, Siimustist, Sadalast, aga ka Äksist ja Tartust. Kaks müügiinimest teevad oma tööd kodus, üks Siimustis ja teine Tartus. Masinad, millel töötada tuleb, ja tööoperatsioonid on uksetehases suhteliselt spetsiifilised, seega pole tööliste leidmine ülearu lihtne. Ühele masinale otsiti pool aastat töömeest, enne kui leiti. Aga kes korra tööle tuleb, see üldjuhul jääb. Ju on siis palk ja töötingimused motiveerivad. Vahetustega tööd näiteks pole, tööpäev algab kell kaheksa hommikul ja lõpeb pool viis õhtul.

Andres Orumaa sõnul on ettevõttel olemas kõik seadmed, mis kvaliteetsete terasuste tootmiseks vaja. Masinate juhtimisel on suur roll arvutitel.

„Kui müügimees saab tellimuse, sisestab ta ukse tehnilised parameetrid – need on ta saanud juba hinnapakkumise koostamiseks – ning vastav arvutiprogramm hakkab vastavalt nendele seadmeid juhtima. Programm võimaldab ka järgida, mis staadiumis iga toote valmistamine on, kas alles töösse antud, värvimisele saadetud või juba valmis. See võimaldab klienti teavitada, kui uks eeldatust varem või hiljem valmis saab," selgitas OÜ Rauduks tootmisjuht Ain Raudsepp.

Tule- ja turvakatsed

Raudukses on päris suured ressursid suunatud arendustegevusse. Mõeldakse välja uusi tooteid ning viiakse vastavates laborites läbi turva- ja tulekatseid. Turvakatsete labor tegutseb Leedumaal Kaunases, tulekatseid saab teha Eestimaal Maardus. Andres Orumaa sõnul jagunevad turva- ja tuletõkkeuksed mitmesse kindlusklassi. Väljastpoolt näevad need välja ühesugused, sisu on aga erinev. Katsetuste eesmärk on leida viis, kuidas toota võimalikult väikese omahinnaga võimalikult tõhusaid turva- ja tuletõkkeuksi. Selline arendustegevus aitab konkurentsis püsida.

Kui tootmishoone pidi Rauduks, nagu eelpool öeldud, valmis ehitama toetuseta, siis viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul on siiski mitmeid toetusi saadud: EAS-i vahendusel näiteks stardiabi ning innovatsiooni- ja arendusosaku. Möödunud sügisel valmis aga KredExi toel päikeseelektrijaam. Märtsis kattis päikeseenergia juba kolmandiku firma elektrienergia vajadusest, suvekuudel peaks selle osakaal veelgi tõusma. Ka tehase küttelahendus on innovaatiline: sooja toodab maaküttesüsteem.

„Omavalitsusega on meil olnud hea koostöö nii uut tootmishoonet ehitades kui ka päikeseelektrijaama rajades," kinnitas Andres Orumaa. „Ehituslubade menetlemine käis kiiresti, mingeid takistusi polnud."

Ehkki Raudukse tootmishoone on uus, kipub see juba kitsaks jääma. Ent kui vajadus tekib, on võimalik seda laiendada. Ruumi selleks kinnistul on. Ka masinaparki tuleb tulevikus kindlasti uuendama hakata, ent kuna tegemist on üsna kallite seadmetega, tuleb uute ostmist korralikult kaaluda. Kindel on aga see, et põhitoodanguks jäävad terasuksed.

„Igaüks tehku ikka seda, mida hästi oskab," ütles Andres Orumaa.

RIINA MÄGI