Hajaasustuse programm 2019

6.03.2019

 

Jõgeva Vallavalitsus annab teada, et alates 11. märtsist 2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Jõgeva Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldusega nr 125 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 13. maiks 2019.

Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin Pärsim, tel 776 6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.

 

Taotlusi võtavad vastu:

  1. Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee
  2. Pille Soots – Palamuse Teenuskeskuses (endise Palamuse valla taotlejad), tel 776 2451, e-post pille.soots@jogeva.ee
  3. Tiina Leeben – Torma Teenuskeskuses (endise Torma valla taotlejad), tel 776 2905, e-post tiina.leeben@jogeva.ee

Palume taotlused esitada elukohajärgselt.

Taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine