Hanked

5.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Hange "Suurjäätmete kogumisring"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Suurjäätmete kogumisring".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. august 2020 kell 10.00

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil hanked@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta lisas olevates hankedokumentides.


Hange "WiFi võrgu rajamine WiFi4EU projekti raames"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "WiFi võrgu rajamine WiFi4EU projekti raames".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 19. august 2020 kell 10.00

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil hanked@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta lisas olevates hankedokumentides.

 


Riigihange "Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023".

Hanke viitenumber: 226172

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva Vallavalitsuse tarbimiskohtadele elektrienergia ostmine ajavahemikus 01.01.2021-31.12.2023 
CPV kood: 09310000-5 Elekter
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.08.2020 11:00
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
 

Hange "Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020. a."

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020.a."

Hanke eesmärgiks on Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Palamuse ja Torma piirkondadest kindla eelregistreeritud nimekirja alusel kogumisringi raames eterniidijäätmete kokku kogumise ja edasise käitlemise teenuse osutamine lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Leping on seotud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist toetava projektiga nr 17632 „Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020.a.".

Projekti elluviimise aeg: september –oktoober 2020

Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele (failina manuses). 

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hanke hindamise kriteeriumiks on madalaim maksumus.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumised esitada hiljemalt 12. august 2020 kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Eterniidijäätmete kogumisringid".

Hanke eest vastutavaks isikuks on keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe.

Täpsem informatsioon hanke kohta on manuses asuvates hankedokumentides.


Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine".

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (225159).
 
Lühikirjeldus: Hanke objektiks on Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava projekti „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" ehitustööde teostamine. Projekti raames teostatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd Jõgeva valla järgmistes asumites:
Jõgeva linn, Jõgeva, Laiuse ja Kuremaa alevikes ning ühe tänava ulatuses Kaareperes ja Palamusel. Projekti käigus rekonstrueeritakse ligi 738 tänavavalgustuse punkti (s.h. neist ligi 357 valgustuspunkti osas on tegemist olemasoleva masti otsa uue valgusti paigaldamisega), rakendades tänapäevaseid LED tehnoloogial baseeruvaid tänavavalgustuslampe.
 
Projekti number või viide: Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine".
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.08.2020 11:00.
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: