Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "“Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääve hanke ""Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki aadressil Moorits küla ja Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa, vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamise projekt", töö nr T2101, mis on kättesaadav aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/dno0qncm5zexpbo/AABMmoSHU5WJEo5s_nWIDSkoa?dl=0

 

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", tegevusala liigitusega: tee.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke kontaktisik on teede peaspetsialist Jakob Kuld tel +372 5345 6062, e-post: jakob.kuld@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 21. juuni 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 (kolm) kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav hankedokumentides.


Hange “Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustööd”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke"Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustöödel, aadressil Kooli, Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48446.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi ning võib vähendada tööde mahtusid  kuni 50% ulatuses.

Pakkujal on soovitav enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: direktor Väino Ling, tel. 503 6940, e-post. vaino@vaimastverepk.edu.ee   Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 18. juuni 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 (kolm) kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2021-2026"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2021-2026".

Hanke viitenumber: 237305

Hanke nimetus: Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2021-2026

Teate tüüp: Kontsessiooniteade

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti. Kontaktisik: Janis Käär, tel: +372 5306 2020; e-post: info@jogeva.ee

Lühikirjeldus: Riigihanke tulemusel sõlmib hankija parima pakkujaga kontsessioonilepingu Jõgeva valla jäätmeveopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt.

Taotluste esitamise või pakkumuste laekumise tähtpäev: 21.06.2021 10:00

Pakkumuste avamise aeg: 21.06.2021 11:00

Täpsem informatsioon riigihanke kohta on leitav aadressilt:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3275077/general-info


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv