Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Jõgeva spordihoone mööbli hankimine"

Jõgeva Spordikeskus (registrikood 75038902) kuulutas välja väikehanke "Jõgeva spordihoone mööbli hankimine".

Hanke viitenumber: 262349
 
Lühikirjeldus: Mööbli hankimine värskelt valminud Jõgeva uude spordihoonesse aadressil Jõgeva linn, Rohu 10/1 koos tarne, paigalduse ja kasutajakoolitusega.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 12.04.2023 11:00
 
Pakkumuste avamise tähtaeg: 12.04.2023 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5702860/general-info
 

 


Hange "Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus 2023.a”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus 2023.a".

Tehniline kirjeldus koos istutusalade ja taimematerjali nimikirjaga on lisatud hankedokumentide juurde.

Tööde tegemiseks peab ettevõtte kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Vastutav isik ning tööde teostaja peavad omama vähemalt aedniku või maastikuehitaja kutsetunnistust.

Lepinguperiood kestab kuni 31. oktoobrini 2023.

Hooldustööde käigus tekkivad jäätmed viia Jõgeva jäätmejaama.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 4. aprill 2023. a kell 10.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus 2023.a".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil +372 525 2045 või saata aadressil: helje.malm@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav hankedokumentides.


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv