Hooldajatoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega täisealisele isikule hooldajaks või kes hooldab raske või sügava puudega last.

Sügava puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 200 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 100 eurot kuus.

Sügava puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 50 eurot kuus, raske puudega isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 30 eurot kuus.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hooldajaks määramisele järgnevast kuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval kuni hoolduse seadmise lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

 

Kestvus

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. Taotlus;
  2. taotleja eest sotsiaalmaksu maksmist tõendav dokument.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

Taotluse võib esitada ka vormivabalt.  Oluline on märkida hooldatava nimi, isikukood ja taotleja kontaktandmed ning arvelduskonto number.

 

Viide