Jõgeva Valla Hoolekandekeskus

 

1. jaanuaril 2021 alustas tegevust Jõgeva Valla Hoolekandekeskus.

Asutuse eesmärk on Jõgeva valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadusega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Telefon 5552 0343

E-post info@jogevahoolekandekeskus.ee

 

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajate kontaktid