Isikukoodi andmine välisriigi kodanikule

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isikukoodi taotlemise vajadus on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal ning tööandjal on kohustus registreerida töötaja Maksu- ja Tolliametis.

Isikukoodi on võimalik anda välisriigi kodanikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja.

Taotluse isikukoodi saamiseks võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. 

Tööandja saab kolmandatest riikidest pärit töötajale isikukoodi Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimisega. Lühiajalise töötamise registreerimise kohta saab rohkem infot PPA kodulehelt.

Samuti võivad isikukoodi vajada vahetusõpilased ja siia lühiajaliselt õppima tulnud tudengid.

Kui alaealisele vahetusõpilasele on antud kaasa välisriigi dokumentide tunnustamise nõuetele vastav notariaalne volitus, kus vanemad on volitanud vahetuspere täisealise pereliikme tegema toiminguid vahetusõpilase vanema eest, on vahetusõpilasele isikukoodi taotlejaks vanemate poolt volitatud isik. Aktsepteerime ka neid tunnustamise nõuetele vastavaid notariaalseid volitusi (nõusolekuid), kus vanem on kinnitanud, et alaealine vahetusõpilane võib haldustoiminguid teha iseseisvalt.

EL kodanikud, kes soovivad Eestisse elama asuda ja registreerivad siia elukoha, saavad isikukoodi koos elukoha registreerimise toiminguga.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. Taotlus
  2. Isikut tõendav dokument

 

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

 

Vastutaja

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, viive.maasalu@jogeva.ee, 776 6532; 525 2390.

 

Taotlemine

Isikukoodi taotlemiseks on vajalik isiklik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Vastuvõtuaeg: T, K, N 9-12 ja 13-16; E ja R  9-12.

 

Viide