Isikukoodi andmine välisriigi kodanikule

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isikukoodi taotlemise vajadus on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal ning tööandjal on kohustus registreerida töötaja Maksu- ja Tolliametis. Samuti võivad isikukoodi vajada vahetusõpilased ja siia lühiajaliselt õppima tulnud tudengid. Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. 

Kui alaealisele vahetusõpilasele on antud kaasa välisriigi dokumentide tunnustamise nõuetele vastav notariaalne volitus, kus vanemad on volitanud vahetuspere täisealise pereliikme tegema toiminguid vahetusõpilase vanema eest, on vahetusõpilasele isikukoodi taotlejaks vanemate poolt volitatud isik. Aktsepteerime ka neid tunnustamise nõuetele vastavaid notariaalseid volitusi (nõusolekuid), kus vanem on kinnitanud, et alaealine vahetusõpilane võib haldustoiminguid teha iseseisvalt.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. Taotlus
  2. Isikut tõendav dokument

 

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

 

Vastutaja

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, viive.maasalu@jogeva.ee, 776 6532; 525 2390.

 

Taotlemine

Isikukoodi taotlemiseks on vajalik isiklik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Vastuvõtuaeg: T, K, N 9-12 ja 13-16; E ja R  9-12.