Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 avalik väljapanek ja avalikud istungid

 

Jõgeva Vallavalitsus korraldab Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 avaliku väljapaneku 10. maist 23. maini 2021 Jõgeva vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) E–N kell 8–17 ja R 8–15.45, Torma teenuskeskuses E,T,N 8–12 ja K 8–16 ning Palamuse teenuskeskuses E–K, R 8–12 ja N 8–16. Selleks, et jäätmekavaga kohapeal tutvuda, peab registreerima tel 776 6509 või e-posti teel taimi.eesmae@jogeva.ee.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskustesse või meiliaadressile info@jogeva.ee.

Jäätmekava eelnõu avalikud istungid toimuvad algusega kell 17.30 järgmiselt:
25. mai 2021 Jõgeva kultuurikeskuses;
26. mai 2021 Palamuse rahvamajas;
27. mai 2021 Torma rahvamajas.

Kui riigis kehtivate piirangute tõttu on avalikud kogumised keelatud, korraldatakse arengukava eelnõu avalik istung eelregistreerimisega e-aruteluna Microsoft Teams keskkonnas 26. mail 2021 kell 17.30, saates selleks e-kiri aadressile taimi.eesmae@jogeva.ee. Link koosolekuga liitumiseks edastatakse registreeritud e-posti aadressile.

Jäätmekava ja lisadega saab tutvuda siin.

 

Jäätmemajandus

 

Jõgeva valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamise põhimõtted tulenevad nii riiklikest, maakondlikest kui kohalikest eesmärkidest (arengukavast). Vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveo sisseseadmise, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, liigiti kogumise korraldamisega, jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamisega. Sellega tagatakse haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu, säästev looduskasutus ja puhas elukeskkond.

2005. aastal alustas tööd MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeteks on kohalikud omavalitsused. Jõgeva valla liitunud omavalitsused, va Jõgeva linn on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus asutajaliikmed. Liitunud Pööra, Saduküla, Härjanurme, Jõune ja Kaave külad on olnud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmed. MTÜ ülesanne on korraldada korraldatud jäätmevedu, viia läbi keskkonnaalaseid projekte, tõsta elanike keskkonnateadlikkust jne.

Jõgeva vallas on kolm jäätmeveo piirkonda kuni 30.04.2019:

  • Jõgeva linn;
  • Kaave (endine Pajusi vald), Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külad (endine Puurmani vald);
  • Endised Jõgeva, Torma ja Palamuse vald

Alates 01.05.2019 kehtib sama hinnakiri ja tingimused korraldatud jäätmeveos Jõgeva, Torma ja Palamuse piirkonnas ning Kaave, Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külades.

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023

Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

 

"Austa toitu jäägitult!"