Jõgeva valla kalmistud

 

Torma kalmistu - kalmistuvaht Merle Konks, tel 5385 2023

Tõreda kalmistu – kalmistuvaht Merle Konks, tel 5385 2023

Laiuse kalmistu - kalmistuvaht Margo Lõoke, tel 5393 2584

Mõisaküla kalmistu – kalmistuvaht Margo Lõoke, tel 5393 2584

Saduküla kalmistu - kalmistuvaht Margo Lõoke, tel 5393 2584

Siimusti kalmistu - kalmistuvaht Margo Lõoke, tel 5393 2584

Kaarepere kalmistu - kalmistuvaht Ülle Valgemäe, tel 5348 0623

Palamuse kalmistu - kalmistuvaht Ilse Koolmeister, tel 5647 0413

 

Kalmistu kasutamise eeskiri

Kalmistuseadus