Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva kinnistu...

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Vaimastveres asuva Klubi kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva kinnistu...

Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

Hoonet müüakse kinnisvaraoksjoni veebikeskkonnas: https://www.varakeskus.ee/majad-kuremaa-jgeva-maakond-maja-laiuse-tee-1-kuremaa-jgeva-maakond

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Suur tn 6 (registriosa number 2586835, katastritunnus 24701:001:0277, pindala 2 493 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 50 000 eurot. Täiendav informatsioon: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel, tel. 514 1897 urmas.astel@jogeva.ee. Kinnistuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.