Kaugtõlke teenus
Kirjutustõlke teenus
Kogukonnas elamise teenus
Toetatud elamise teenuse
Häirenuputeenus

 

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud tööealistele kuulmislangusega inimestele, kellele on määratud vähenenud töövõime ning kes vajavad viipekeeletõlgi abi.

Kaugtõlketeenust saab kasutada Skype´i vahendusel tööpäevadel kella 9-17ni ja laupäeval kella 10-16ni. Tõlgiga saab ühendust internetti ühendatud veebikaameraga arvuti või nutitelefoni abil. Selleks peab isik helistama Skype´i kaudu kasutajale „kaugtõlge". Kõnele vastab viipekeeletõlk, kes teeb enne tõlkima asumist kontrolli vaegkuulja sihtrühma kuulumise kohta. Teenust saab kasutada näiteks kodust perearstile helistamiseks ja arsti juures kohal olles. Teenuse kasutamine toimub elavas järjekorras. Teenuse saamiseks ei pea aega ette broneerima.

Vaata teenust tutvustavat videot siit.

 

Kirjutustõlke teenus

Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks teeb kirjutustõlk kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt kohe lugeda.

Tellimuste esitamine: info@viipekeeletolgid.ee

Lisainfot kaugtõlke ja kirjutustõlke kohta annab sotsiaalkindlustusameti kuulmislangusest tingitud tõlketeenuste projektijuht Timo Hansman, e-post timo.hansman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5344 3479.

 

Kogukonnas elamise teenus

Kogukonnas elamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele isikule, kes vajab eluruumi ning abi ja juhendamist igapäevaelu tegevustes. Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaoskusi arendavates tegevustes ühises majapidamises.

Teenus on ööpäevaringne, kuid öisel ajal on personal kättesaadav vaid telefoni teel.

Kogukonnas elamise teenusel olev isik tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Kogukonnas elamise teenusele saab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel. Selleks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile, kes hindab isiku abivajadust ja suunab teenusele.

Jõgeva Vallavalitsus osutab kogukonnas elamise teenust Torma alevikus. Lisainfot annab tegevusjuhendaja Eha Vesiko, tel 5884 8745, e-post kogukond@sotsiaal.jogeva.ee.

 

Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajavad pikaajalist toetust ja aktiivset igapäevaoskuste arendamist ning juhendamist  asjaajamistel  nii tervise, töö, õppimise kui ka vaba aja tegevuste raames.

Toetatud elamise teenusele saab Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel Selleks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile, kes hindab isiku abivajadust ja suunab teenusele.

Toetatud elamise teenusel olev isik tasub eluruumi kasutamisega seotud kulud.

Jõgeva Vallavalitsus osutab toetatud elamise teenust Torma alevikus. Lisainfot annab tegevusjuhendaja Merje Sarapuu, tel 5884 8944, e-post toetatudelamine@sotsiaal.jogeva.ee.

 

Häirenuputeenus

Häirenuputeenus on sotsiaalteenus, mille osutamisega aidatakse kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas.

Häirenuputeenus on mõeldud isikutele, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda.

Häirenuppu kantakse kaelas või randmel. Abivajaduse tekkimisel vajutab isik nuppu ja sellega algatab ta automaatselt häirekõne teenuskeskusesse.

Teenuskeskusest saadetakse häireteade ööpäevaringselt isiku poolt määratud kontaktisikule.

Häirenuputeenust osutavad:
MTÜ Eesti Naabrivalvewww.hairenupp.naabrivalve.ee,  tel 5062588, e-kiri nupp@naabrivalve.ee;
Meditech Estoniawww.medi.ee,  tel 6618181, e-kiri info@medi.ee.