Jõgeva vallavalitsus ootab ettepanekuid noorsootöö valdkonna aastapreemiate andmiseks

 

Jõgeva valla noorsootöös osalejate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid.

Aastapreemia kategooriad:

  1. Aasta noorsootöötaja  antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel ja ideede elluviimisel (näiteks treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne). Preemia suuruseks on 500 eurot.

  2. Aasta noor  antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26 aastat, kelle ühiskondlik tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning inspiratsiooniks. Preemia suuruseks on 200 eurot.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

  • ettepaneku esitaja,

  • aastapreemia kategooria,

  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed

  • ettepaneku põhjendus.

Ettepanekud esitada hiljemalt 4. jaanuariks 2021 eva-kristi.hein@jogeva.ee.

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemiad