Jõgeva valla noortevolikogu

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve. Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valmistel kaheks aastaks. 

Facebook: Jõgeva valla noortevolikogu

Kontakt: jogevavallanvk@gmail.com

Noortevolikogu valimine