Noortevolikogu valimine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve.

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:

  • valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele;
  • ülevallaliste noorteürituste korraldamine;
  • noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vallas või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks.

Jõgeva valla noortevolikokku kandideerimise aeg on 3.–9. oktoober 2022.

Noortevolikogu valimised on 17.–21. oktoober 2022.

 

 

Vajalikud dokumendid

Noortevolikogusse kandideerimise avaldus
Soovi korral foto

 

Õigusakt

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused

 

Elektrooniline kandideerimise avalduse vorm on avatud 3.-9. oktoobrini 2022.